Agencja niań CiociaNiania

Regulamin

Logo Agencji niań CiociaNiania we Wrocławiu1. CiociaNiania jest agencją pośrednictwa pracy i posiada certyfikat KRAZ o numerze 9773.

2. ciocianiania.pl jest serwisem prowadzonym przez Agencję niań CiociaNiania, gdzie właścicielem jest Małgorzata Bałandynowicz-Włoch z siedzibą przy ul. Poleskiej 27/70 we Wrocławiu i przeznaczonym dla osób poszukujących pracy na terenie Wrocławia i okolic oraz osób poszukujących sprawdzonych kandydatów do opieki nad dziećmi.

3. Serwis umożliwia

  • zgłoszenie aplikacji do bazy danych CiociaNiania przez osoby szukające pracy
  • zgłoszenie aplikacji do bazy danych CiociaNiania przez osoby poszukujące kandydatów do opieki nad dziećmi
  • wstępne zapoznanie się z ofertą Agencji niań CiociaNiania

4. Rejestracja w bazie osób poszukujących pracy nie gwarantuje otrzymania oferty pracy. Agencja niań CiociaNiania zastrzega sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. Decyzja o złożeniu oferty pracy i zatrudnieniu zależy od szeregu indywidualnych czynników i nie istnieją żadne wiarygodne szacunki okresu, w którym można spodziewać się przyjęcia kandydatury i podjęcia pracy. Agencja niań CiociaNiania dokłada wszelkich starań, aby kandydaci jak najszybciej znaleźli oczekiwaną pracę a pracodawcy odpowiednich pracowników.

5. Agencja niań CiociaNiania nie pobiera opłat od osób poszukujących pracy.

6. Użytkownik wysyłając formularz w serwisie ciocianiania.pl  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych przez Agencję niań CiociaNiania dla celów związanych z usługami pełnionymi przez tą agencję.

7. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych przez Agencję niań CiociaNiania potencjalnym usługodawcom lub usługobiorcom.

8. Użytkownik serwisu ciocianiania.pl oświadcza, że wszystkie podane przez niego informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym i kontaktowym są dobrowolne i zgodne z prawdą. Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na ewentualną weryfikację prawdziwości przekazanych przez siebie informacji.

9. Osoba kierowana do pracy za pośrednictwem Agencji niań CiociaNiania zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania swoich obowiązków i uczciwości.

10. Korzystanie z serwisu ciocianiania.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu wraz z polityką prywatności. Agencja niań CiociaNiania zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie oraz polityce prywatności.

11. Żadne treści umieszczone w serwisie ciocianiania.pl nie mogą być powielane i kopiowane w całości lub w części bez wiedzy i pisemnej zgody Agecji niań CiociaNiania.

12. Agencja niań Ciocianiania nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane zastosowaniem publikowanych w niniejszym serwisie informacji, przerwami lub błędami w działaniu serwisu ciocianiania.pl

13. Agencja niań CiociaNiania zapewnia, że wszelkie informacje podawane przez użytkowników serwisu ciocianiania.pl będą podlegały należytej ochronie zgodnie z zapisami polityki prywatności serwisu ciocianiania.pl oraz zgodnie z polskim prawem.